Η McArthurGlen Designer Outlet Επίσημος Υποστηρικτής του BTPF 2015!

Η McArthurGlen Designer Outlet Επίσημος Υποστηρικτής του BTPF 2015!

Η McArthurGlen Designer Outlet Επίσημος Υποστηρικτής του BTPF 2015!

Το μεγαλύτερο εκπτωτικό χωριό της χώρας μας και η πολυεθνικἠ εταιρεία McArthurGlen Design Outlet, στηρίζουν χορηγικά το BTPF 2015 και τη SWOT | Simple Way Of Tourism, δίνοντας κύρος και δυναμική στη μεγαλύτερη συνάντηση των επαγγελματιών της χώρας μας.

Skip to content